Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Thích chân Quang Tổng Hợp video các bài thuyết pháp (được cập Nhật Liêntục tại đây)

Sống có ích Bản Gốc Sư Phụ Thích Chân Quang Tôn Kính !!! You...Nhân Quả Công Bằng ( Bản Gốc ) - Sư Phụ Thích Chân Quang Tôn Kính
Hiểu Về Bản Ngã ( Bản Gốc ) - Sư Phụ Thích Chân Quang Tôn Kính


Bài Học Ngàn Vàng ( Bản Gốc ) - Sư Phụ Thích Chân Quang Tôn Kính


Ngu mà biết mình ngu... là người có trí (TT Thích Chân Quang)


Con đường kinh doanh Thích Chân QuangThú, Người & Thánh ( Bản Gốc ) - Sư Phụ Thích Chân Quang Tôn Kính.


Tu Hanh Co Nhieu Nghia YouTube

1 nhận xét: